top of page

GDPR
(INTEGRITETSPOLICY)

Vi vill att du känner dig trygg när du kontaktar oss och använder våra digitala plattformar. Därför är det viktigt att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?
Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. I detta fall hämtar vi endast in din mejladress och ditt namn när du kontaktar oss.

Varför hanterar vi dina personuppgifter?
Vårt syfte med behandlingen är att kunna kontakta dig för att hjälpa dig med dina förfrågningar. Dina kontaktuppgifter kommer endast användas till detta.

Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?
För denna behandling så har vi samtycke som laglig grund. Du har alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Inlandets Tandklinik på info@intk.se och då får vi inte längre hantera dina uppgifter. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?
Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta Inlandets Tandklinik på info@intk.se. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.

Till vilka andra lämnar vi dina personuppgifter?
Dina uppgifter stannar hos oss, då uppgifterna i fråga endast behövs för att kunna komma i kontakt med dig och vid behov be om din feedback.

 

Enskildas rättigheter
Du har rätt att begära ett registerutdrag för att få veta hur vi lagrar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade.

Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Inlandets Tandklinik via telefon på 0960 - 203 80 eller mejl på info@intk.se.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Företaget Inlandets Tandklinik är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom verksamheten.

Organisationsnummer: 559293-1975

 

Adress: 

Inlandets Tandklinik
Skomakaregatan 23
93331 Arvidsjaur


Har du synpunkter på vår hantering?

Dataskyddssamordnare nås på info@intk.se eller 0960 - 203 80.

bottom of page